CONTACTO

Somos Pol Viladoms (1981), arquitecto, yMaria Beltran (1985), comunicación audiovisual. CreamosPESCA SALADA el 2010 per desenvolupar els nostres projectes artístics comuns i convertir les nostres passions (la fotografia i el disseny) en la nostra professió.   ¡Contactános! info@pescasalada.com

Pesca Salada